O Projekcie

Cyfrowe Żory to projekt zdigitalizowania, udostępnienia i upowszechnienia archiwalnych wydań czasopism wychodzących w Żorach oraz zdjęć i filmów. Zbiory dokumentują codziennie życie mieszkańców, problemy i radości lokalnej społeczności oraz rozwój Żor.

Udostępnione cyfrowo zbiory opisują powstawanie, kształtowanie i rozwój wszystkich zagadnień związanych z samorządnością miasta po 1989 roku. Prezentują działalność Rady Miasta, Zarządu, Prezydenta oraz instytucji i organizacji społecznych.

Obecnie zbiór obejmuje 549 numerów „Gazety Żorskiej”  i ok. 198 numerów Nowej Gazety Żorskiej” oraz 160 numerów „Kuriera Żorskiego”, czyli w sumie ok. 14 448 stron zapisanych historią samorządu w mieście Żory. Archiwalne wydania powyższych czasopism zawierają szczegółową relację z prac żorskiego samorządu, instytucji społecznych i kulturalnych, inicjatyw mieszkańców, życia lokalnej społeczności. Publikacje zawierają historię uchwalanego prawa miejscowego, regulacje i rozwój gospodarki i przedsiębiorczości żorskiej.

W przyszłości „Cyfrowe Żory”, będą uzupełnione o archiwalne zdjęcie, filmy, urzędowe dokumenty oraz materiały żorskich instytucji i organizacji.

Projekt „Cyfrowe Żory” udostępnia historyczne materiały w przystępny, najnowocześniejszy sposób, specjalistom, badaczom, naukowcom, studentom, uczniom, szkołom, instytucjom nauki i kultury w ramach walorów edukacyjnych i naukowych projektu, jak i miłośnikom historii regionu, pracownikom instytucji kultury i światowej publiczności w ramach promocji miasta, jego instytucji i społeczności.

Priorytetowym celem jest ochrona i zachowanie dla przyszłych pokoleń zbiorów archiwalnych czasopism wydawanych w Żorach i innych materiałów dotyczących miasta i ludzi.

Z wszystkich materiałów dostępnych na witrynie „Cyfrowe Żory” można korzystać wyłącznie do celów naukowych, edukacyjnych i osobistych z wyłączeniem celów komercyjnych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Muzeum Miejskiego w Żorach z Fundacją Sztuka i finansowany ze środków budżetowych Miasta Żory.